Thursday 18 July 2024 | 9 : 09 pm

ทีเซลส์ (TCELS) ชูนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ‘ไบโอพลาสม่าสำหรับรักษาแผลเบาหวาน–เซลส์บำบัดรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว’ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ชูนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ “ไบโอพลาสม่าสำหรับรักษาแผลเบาหวาน–เซลส์บำบัดรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว” ขับเคลื่อนกิจกรรมชีวิต และ วิทยาศาสตร์ กับการอยู่ร่วมกัน (Life & Science Together) เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) เปิดเผยว่า “ทีเซลส์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา ทีเซลส์ จะมุ่งเน้นที่การสร้างระบบนิเวศน์การวิจัยและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากนี้ทีเซลส์จะหันมามุ่งเน้นการเชื่อมโยงนวัตกรรมทั้งจากผลงานวิจัยของทีเซลส์ และจากผู้ประกอบนวัตกรรมไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น   เพื่อขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น 1 ใน10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ได้ และต้องได้รับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม”

ดร.ชัยรัตน์ กล่าวว่า “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 ที่กระทรวง อว.จัดขึ้นในปีนี้ ทีเซลส์ ได้มีการนำผลงานนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ ฝีมือนักวิจัยไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก รวมถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น สำหรับรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาจัดแสดงเพื่อให้น้องๆ เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรมและศักยภาพของคนไทยในด้านชีวการแพทย์ เช่น การใช้เทคโนโลยีไบโอพลาสมาในการรักษาแผลเรื้อรัง หรือแผลเบาหวาน ซึ่งเป็นผลงานทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องผลิตพลาสมา และมีบริษัทรับเทคโนโลยีมาดำเนินการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ ทำให้แผลจากการติดเชื้อเรื้อรังหายได้เร็วขึ้น มีงานวิจัยรองรับถึงประสิทธิภาพ และทีมวิจัยอยู่ระหว่างกำลังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดสอบใช้งานจริงในโรงพยาบาลต่างๆ”

“ปัจจุบันงานวิจัยด้านการผลิตเครื่องผลิตไบโอพลาสมาได้มีนำไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยทีเซลส์เข้าไปสนับสนุนในส่วนการขึ้นทะเบียน และการรับรองมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมบุคคลากรและการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อทดสอบการใช้งานจริง นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักธุรกิจในประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อครั้งที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำทีมจากประเทศไทย รวมถึงนวัตกรรมคนไทยไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี โดยนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียให้สนใจอย่างมากในการที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปให้บริการรักษาแผลจากโรคเบาหวาน มีการมาดูการทำงานที่ประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดตลาดต่างประเทศของนวัตกรรมไทย”

ดร.ชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ทีเซลส์ยังได้การนำเสนอ “การพัฒนาการรักษาด้วยเซลส์บำบัด เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลส์” ซึ่งการรักษาด้วยเซลส์บำบัด หรือ Cell Therapy ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลส์เม็ดเลือดขาว หรือ T Cells ให้มีความลักษณะจำเพาะในการดักจับและทำลายเซลส์มะเร็งได้”

“ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ โดยมีราคาสูงมากประมาณเข็มละ 15 ล้านบาท ส่วนประเทศไทยยังไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ มีเพียงการทดสอบในโรงเรียนแพทย์ และยังอยู่ในช่วงของการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ทีเซลส์ (TCELS) ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดังกล่าว โดยเช่าพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และติดตั้งเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลส์บำบัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพเข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่ต้องลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น ขณะนี้มีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเข้ามาเช่าพื้นที่ และลงทุนเพิ่มเติมแล้ว โดยอยู่ระหว่างการผลิตเซลส์บำบัดเพื่อทดสอบ และขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ คาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้ จะได้เห็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีเซลส์บำบัดจากฝีมือคนไทยออกมาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ในราคาที่ต่ำลง” ดร.ชัยรัตน์ กล่าวปิดท้าย  

สำหรับผลงานไฮไลท์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่บูธทีเซลส์นำมาโชว์ภายในงานนี้ให้น้องๆ เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรม ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจที่ใช้เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการคัดกรอง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยทีมจาก ทีเซลส์ (TCELS) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด, ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) กับเครื่องไบโอพลาสมา ซึ่งมีนพ.ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟโตไบโอแคร์ เป็นนวัตกรผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อสุขภาพและการแพทย์

หน้ากากอนามัยชนิด KN95 ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็นผลงานของทีเซลส์ (TCELS) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พบกับพี่ๆ ได้ใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 ที่บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-19.00 น.

กดติดตามข่าวสาร Follow ได้ที่ : Facebook แฟนเพจ TCELS THAILAND และ www.tcels.or.th

ร่วมส่งแรงใจ! เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ ทีมไหนจะคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน ‘Gourmet & Cuisine...

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำในธุรกิจอาหารเมืองไ...