Thursday 18 July 2024 | 8 : 57 pm

Taiwan Excellence Wonder Miles 2022 ต่อยอดความสำเร็จกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลก มุ่งช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Taiwan Excellence Wonder Miles Virtual Run 2022 กิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ระดับโลก จัดโดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), R.O.C และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้งไทย อินเดีย และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม และช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมพร้อมกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายหลังจากการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากการจัดกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run แล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (ESG) เกิดขึ้นใน 3 ประเทศอีกด้วย

Dr.Chuang, Suo-Hang ผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “Plastic Caps Transform to Wealth

“Taiwan Excellence Wonder Miles Virtual Run 2022” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในประเทศไทย มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน โดยมีนักวิ่งให้ความสนใจสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย จำนวน 1,463 คน และสนับสนุน Precious Plastic Bangkok ภายใต้มูลนิธิโลกสีเขียว จำนวน 1,537 คนรวมระยะทางวิ่งตลอดโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ได้ 378,892 กิโลเมตร สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 38 เท่า นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (ESG) 2 กิจกรรม ได้แก่ “Art Therapy for Children with Autism” ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และ “Plastic Caps Transform to Wealth” ร่วมกับ Precious Plastic Bangkok โดยมูลนิธิโลกสีเขียวตามลำดับ

Ms. Shirley Hsueh, Deputy Representative of Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ร่วมกิจกรรม Taiwan Excellence Wonder Miles – Art Therapy for Children with Autism

กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (ESG) ครั้งแรกที่จัด คือ “Taiwan Excellence Wonder Miles – Art Therapy for Children with Autism” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนักวิ่ง เด็กออทิสติกพร้อมครอบครัว และเจ้าหน้าที่ของไต้หวัน

Ms. Shirley Hsueh รองผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมของมูลนิธิฯ ช่วยให้เด็กๆ ออทิสติกได้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองผ่าน กิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ เช่น การทำอาหาร ระบายสี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังช่วยให้เด็กๆ เตรียมพร้อมที่จะเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ และปูทางไปสู่ความต้องการ จ้างงานในอนาคต

ดร. ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธาน มูลนิธิออทิสติกไทย เรียกตนเองว่า “ผู้ปกครอง” แทนตำแหน่งประธานมูลนิธิ เนื่องจากท่านรักและห่วงใยเด็กออทิสติกเสมือนเป็นพ่อแม่ของเด็กๆ ได้แสดงความขอบคุณ Taiwan Excellence ที่จัดกิจกรรมดีๆ และขอบคุณนักวิ่งที่สละเวลา ให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรมศิลปะบำบัดที่ช่วยฝึกทักษะให้เด็กออทิสติกได้พัฒนา EQ และ IQ ไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (ESG) ครั้งที่สอง คือ “Taiwan Excellence Wonder Miles – Plastic Caps Transform to Wealth” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีนักวิ่ง แฟนคลับเพจ Taiwan Excellence และเจ้าหน้าที่ของไต้หวัน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Dr.Chuang, Suo-Hang ผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้ช่วยให้คนต่อสู้กับขยะพลาสติกด้วยการเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะพลาสติก โดยการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าเกินกว่าโยนทิ้งไป หวังว่า “Taiwan Excellence Wonder Miles” จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

นางสาวทิพปภา เกิดถาวร ผู้ประสานงานกิจกรรม Precious Plastic Bangkok โดยมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวขอบคุณ Taiwan Excellence และนักวิ่งอาสาสมัครที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม “Taiwan Excellence Wonder Miles” ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการ กระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังได้ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และ Precious Plastic Bangkok โดยมูลนิธิโลกสีเขียว ซึ่งทั้ง 2 มูลนิธิต่างร่วมมือกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักการของ Taiwan Excellence ที่มุ่งสนับสนุนสังคมและชุมชน ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ Taiwan Excellence

Taiwan Excellence Awards รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ก่อตั้งโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ในปี 1993 สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence Awards จะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าและวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด สัญลักษณ์ Taiwan Excellence เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และเผยแพร่ไป 106 ประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.taiwanexcellence.org