Thursday 18 July 2024 | 8 : 58 pm

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าโครงการ ‘Citizen of Love’

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าโครงการ ‘Citizen of Love’ ให้ความสำคัญกับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งแรกของการเปิดพื้นที่ถาวรเพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่

ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จ.นนทบุรี

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ‘ไอคอนสยาม’ เดินหน้าโครงการ ‘Citizen of Love’ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ภายใต้แนวความคิดว่า ในฐานะองค์กรที่เกิดในประเทศไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินอันเปี่ยมด้วยความรัก และการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อผู้อื่น จึงตั้งปณิธานที่จะสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมให้กับคนทั้งมวลอย่างทั่วถึง

สมาชิกจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จ.นนทบุรี

ในโครงการ Citizen of Love นี้ สยามพิวรรธน์ได้สนับสนุนและให้โอกาสกับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้มาใช้พื้นที่ในโครงการของสยามพิวรรธน์และบริษัทในเครือ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยการเปิดโซน ‘Made By Beautiful People’ ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ชั้น 4 และ ชั้น 5 ไอคอนสยาม และร้าน ODS (Objects of Desire Store) ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ให้เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาส และสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้

โดยสยามพิวรรธน์ทำการบริหารจัดการขายสินค้าและทำการตลาดอย่างครบวงจร ให้แก่ 7 องค์กรนำร่องคือ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, โครงการอรุโณทัยเพื่อคนพิเศษ, มูลนิธิออทิสติกไทย, มูลนิธิ ณ กิตติคุณ และมูลนิธิสิกขาเอเชีย โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ที่สร้างกำลังใจ ที่จะแสดงผลงาน เผยแพร่ความสามารถ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา ให้เป็นที่ประจักษ์และยกย่องทั้งในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยี่ยมชม

น้องๆ จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สาธิตการเย็บผ้าทอซาโอริ แบรนด์ Thitipawin

ร่วมอุดหนุนสินค้าและส่งเสริมงานฝีมือและความสามารถของเหล่าคนพิเศษในโซน Made By Beautiful People ให้สร้างมูลค่าและเกิดรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีอาชีพที่ยั่งยืน และเกิดความภาคภูมิใจได้ที่ ‘ไอคอนคราฟต์’ จุดหมายปลางทางแห่งงานคราฟต์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชั้น 4 และ 5 ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และร้าน ODS (Objects of Desire Store)  ชั้น 3 สยามดิสคัพเวอรี่