Tuesday 23 July 2024 | 6 : 14 pm

องค์การสะพานปลา ชู Bubble & Seal ผนึกชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครสกัดโควิด–19

ผอ.องค์การสะพานปลา เปิดแผนคุมเข้มการระบาดของโรคโควิด-19 เต็มกำลัง หลังลงพื้นที่สมุทรสาคร ร่วมหารือกับชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เพื่อศึกษาแนวทาง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 หวังนำมาปรับใช้กับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วไทย พร้อมเร่งใช้แนวทางป้องกันในรูปแบบ bubble & seal สกัดเชื้อโควิด

ปรีดา ยังสุขสถาพร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การสะพานปลา(FMO) หรือ FISH MARKETING ORGANIZATION ว่า วันที่ 29 ก.ค.64 นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (FMO) ได้เข้าหารือกับนายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร(ตลาดทะเลไทย) และนายสมพจน์ ยิ่งยวด ที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหา และป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19 เนื่องจากองค์การสะพานปลา และชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เป็นพื้นที่ ที่มีการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำเหมือนกัน มีจำนวนผู้คนเข้า-ออกจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า แพปลา ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

โดยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (FMO) เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ในพื้นที่ ทั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร และในจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นที่ตั้งของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสะพานปลา โดยจะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในเบื้องต้นองค์การสะพานปลา อาจใช้แนวทางการป้องกันในรูปแบบ bubble & seal ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมโรค ในภาคการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้แนวทางในรูปแบบดังกล่าวเป็นการควบคุมโรคในสถานประกอบการ หรือที่พักคนงาน ที่มีคนทำกิจกรรมรวมกันอยู่จำนวนมากๆ ให้ปฎิบัติอยู่ภายใต้มาตรการ การควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด และการกระจายของเชื้อโรค ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้

“อย่างไรก็ตาม องค์การสะพานปลา ก็ยังได้สั่งการให้ทุกสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งเข้มงวด และเข้มข้น มากขึ้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เตรียมรับมือในทุกๆด้าน ทั้งการตรวจคัดกรอง การแลกบัตรเข้า–ออก การล้างมือบ่อยๆ ฉีดแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตนตามแนวทาง bubble & seal เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ด้านนายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) กล่าวว่า ตลาดทะเลไทย ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด และเข้มข้นมาโดยตลอด ทั้งให้ทุกคนล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทำบัตรในการเข้า-ออกสถานที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด–19 ให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า แพปลา ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอดแบบไม่นิ่งนอนใจ

‘เล-ซี-บอย เอเชีย’ ส่งมอบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในโครงการบ้านพักพิงฯ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโ...

เล-ซี-บอย เอเชีย ผู้นำตลาดเฟอร์นิเจอร์และเก้าอี้ปรับเอนนอนเพื่อสุขภาพ เดิน...