Thursday 29 February 2024 | 11 : 23 pm

‘สำนักงานประกันสังคม’ จับมือ ‘Smart MedTech’ ผนึกกำลังเครือข่ายสถานพยาบาล รัฐ-เอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาสมาร์ทคิวอัฉริยะแอปพลิเคชัน ‘KnowQ’

จากซ้าย ผู้บริหาร รพ.เกษมราษฎร์รัตนธิเบศร์, ภคมน ศิลานุภาพ, ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณะบดีคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จากซ้าย วิทยา ยาวิชัย, พญ. สาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิครินทร์

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ยึดมั่นเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด และสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม ทำพิธีลงนามร่วมกันพัฒนาระบบสมาร์ทคิวอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน“KnowQ” แอปพลิเคชัน ที่จะทำให้การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของผู้ประกันตนมีอิสระทางเวลา หมดปัญหาการนั่งจองคิว

ธงชัย งามขำ (กลาง) และทีมผู้บริหาร รพ.กล้วยน้ำไท
นงค์ลักษณ์ กอวรกุล นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์, มนัส ทานะมัย
นงค์ลักษณ์ กอวรกุล, มนัส ทานะมัย, พรเลิศ เตชะรัตนโนภาส

ภายในพิธีลงนาม ได้รับเกียรติจาก นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมี นายมนัส ทานะมัย ผู้ตรวจการกรมปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, โรงพยาบาลวิภาราม และโรงพยาบาลบางพลี ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอปพลิเคชันระบบส่งเสริมสุขภาพ “KnowQ” นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม ที่จะร่วมลงนามในลำดับต่อไป ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ และ ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์  วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์

บรรยากาศบนเวที

นายมนัส ทานะมัย ผู้ตรวจการกรมปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “KnowQ” ในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด ในการพัฒนาโครงการแอปพลิเคชันระบบส่งเสริมสุขภาพ KnowQ”  เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของสำนักงานประกันสังคมที่ยึดมั่นในการเฉลี่ยสุขให้กับผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ในด้านต่างๆ มากที่สุด โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ จากที่ผ่านมาทางสำนักงานประกันสังคม ได้รับคำร้องเรียนในเรื่องการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ในความล่าช้าในการให้บริการ  ซึ่งโดยปกติ การรักษาอาจไม่ได้ใช้เวลานาน แต่ด้วยเหตุของปัญหาคิวที่หนาแน่น จึงทำให้ต้องใช้เวลาไปกับการรอเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “KnowQ” กับทั้งภาคเอกชน และสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาล ลดขั้นตอนการนั่งเฝ้าจองคิวต่างๆ และเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดข้อร้องเรียนที่มีต่อสถานพยาบาลได้มากขึ้น ที่สำคัญการใช้ระบบเช็คคิวผ่านแอปพลิเคชัน “KnowQ” เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดได้ดีมาก เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมเราพร้อมพัฒนาและส่งเสริม ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง”

ผู้บริหาร รพ.เกษมราษฎร์บางแค
พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด
มนัส ทานะมัย ผู้ตรวจการกรมปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิครินทร์ หนึ่งในสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม เผยถึงการร่วมลงนามนำแอปพลิเคชัน “KnowQ” มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยว่า “ทุกวันนี้ผู้ป่วยที่มารับบริการในระบบประกันสังคมที่เราก็เยอะอยู่ และต้องมารอนาน ถ้ามีระบบคิวนี้ ซึ่งมีการนัดหมายที่มีความแม่นยำ ผู้ป่วยจะสามารถไปทำสิ่งอื่นระหว่างก่อนถึงคิวได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลคิดว่าดีมากที่มีแอปพลิเคชันนี้เข้ามาเป็นสื่อกลาง โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 นี้ ก็จะทำให้ลดการแออัด เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย จึงเชื่อมั่นว่าถ้าเราเข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยจะดีขึ้น มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้นแน่นอน”

ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับ ธงชัย งามขำ ผู้บริหาร รพ.กล้วยน้ำไท
ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับ พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด

นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด ในฐานะผู้ผลิตแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน “KnowQ” เผยถึงสมาร์ทคิวอัจฉริยะ ที่พร้อมเติมอิสระทางด้านเวลาให้กับผู้ประกันตนว่า “จุดเริ่มต้นสืบเนื่องมาจากเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันของ บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด กับ สำนักประกันสังคม และสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก และมีอิสระทางเวลามากขึ้นเมื่อต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคม จากข้อมูลที่ผ่านมาทั้งสถานพยาบาล และสำนักงานประกันสังคม ต่างเคยประสบปัญหาข้อร้องเรียนในการเข้ารับบริการของผู้ประกันตน ทั้งเรื่องการรอคิวนาน หรือระยะ เวลาที่สูญเสียไปกับการมารอรับการรักษาในแต่ละครั้ง ทางบริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน “KnowQ” จึงได้พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้ประกันตน อีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติให้กับทางสำนักงานประกันสังคม และสถานพยาบาล ได้ใช้ในการวิเคราะห์ การบริการและความพึงพอใจของผู้ประกันตน เพื่อสามารถนำไปพัฒนาบริการในลำดับต่อไป ซึ่งคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน “KnowQ” จะช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับผู้ประกันตนได้ตรงจุดที่สุด โดยเฉพาะในขั้นตอนของการจองคิวต่างๆ อาทิ คิวนัดหมาย คิวตรวจ คิวรับยา ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนถึงคิวล่วงหน้า ระหว่างรอการแจ้งเตือน จะบริหารเวลาด้วยการไปไหนมาไหนก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาจดจ่อนั่งเฝ้ารอคิวที่หน้าห้องตรวจเหมือนแต่ก่อน สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งโครงการนี้เราตั้งใจทำจิตอาสาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เรามุ่งหวังว่าการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “KnowQ” จะทำให้มีการเว้นระยะห่างในสถานพยาบาลมากขึ้น ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ดีอีกทางหนึ่ง นับเป็นแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความพึงพอใจและความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ทั่วประเทศได้อย่างแน่นอน”

ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับ พญ.สาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิครินทร์
ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนผู้บริหาร รพ.บางพลี
ภคมน ศิลานุภาพ มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนผู้บริหาร รพ.วิภาราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดี คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล มหา วิทยาลัยนวมินทราธิราช เผยถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอปพลิเคชันระบบส่งเสริมสุขภาพ “KnowQ” ว่า “ตอนนี้งานบริการ โดยเฉพาะงานบริการผู้ป่วยนอก มีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอล แอปพลิเคชันของทางประกันสังคม จะทำให้เกิดกระบวนการออโต้รีจีสเตอร์ หรือการลงทะเบียนอัตโนมัติ มีสมาร์ทคิว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่เสียเวลามานั่งรอที่โรงพยาบาล อันที่จริงความทุกข์ส่วนหนึ่งของผู้มารับการรักษา คือการต้องใช้เวลาในโรงพยาบาลนานเกินไป เพราะฉะนั้นแอปพลิชันนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ของประเทศไทย ซึ่งคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ใช้สิทธิ์ประกันตนอย่างมากจริงๆ”

ครั้งแรกในไทย ยาสีฟัน ‘ยินตันเฮิร์บ’ สองพลังในหลอดเดียว ชูกลยุทธ์ความต่าง ดูแลช่องปากและ...

“ไทยยินตัน” ต่อยอดจากขยายไลน์สินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพล่าสุด “ยิน...