Thursday 25 February 2021 | 5 : 39 am

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย แถลงแนวทางการทำงานปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ถนนพระราม 4 ดร.เพ็ญ-ชณิชา ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวแนวทางการทำงานของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ปี 2564​ ในงานได้รับเกียรติจาก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์, ม.ล.สิริน รองทรง, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, คุณสุมณี คุณะเกษม, คุณสมถวิล ปธานวนิช, คุณลลิสา จงบารมี, พลอากาศโทน้อย ภาคเพิ่ม, กำนันยงยศ แก้วเขียว, คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ และคุณรัฐฉัตรพร ใจกุศลกมน

อนึ่ง สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สตรีและบุคคลทั่วไป ร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี และบุคคลที่ทำความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของสตรีที่จะเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปี​ ​2564​ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย​ มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือครอบครัวของสตรีที่เป็นลูกหนี้ธนาคารในด้านสินเชื่อบ้าน และช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ปัจจุบัน​สมาพันธ์​ฯ​ มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คนจาก​ทั่วประเทศ​

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ทาง เฟซบุ๊ค : สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

  ​

Latest